top of page
  • Admin

Uspješan početak nove suradnje s ITC SRL.

Uspješan početak nove suradnje s ITC SRL. Certifikacijskim tijelom iz Italije akreditirano od IAS-a člana IAF-a.!


Više na LinkedIn GIS profilu11 views0 comments
bottom of page