top of page

Certifikacijski proces

Certifikacija sustava upravljanja ima jasnu i uvijek istu strukturu i redoslijed koji je prikazan na shemi ispod. 

certification-process (1).jpg

1 - Predaudit

Predaudit se provodi na zahtjev klijenta a s ciljem ispitivanja svih informacija relevantnih za certifikaciju odgovarajućeg sustava upravljanja tvrtke koja se aplicira za certifikaciju. . Glavni cilj je potpuno razumijevanje svih kasnijih procesa procesa certifikacije. Međutim, predaudit ili prethodne provjere ne predstavljaju savjetovanje za usklađivanje sa standardom niti savjetovanje za certifikaciju.

3 - Stupanj 2 - Revizija

Nakon uspješne provedbe revizije razine 1 na terenu se može planirati i provesti faza 2.
Revizija faze 2 u skladu s planom revizije uključuje provedbu uvodnog sastanka, kao i evaluacijski završni sastanak revizorskog tima i naknadnu završnu raspravu. Cilj ove faze je provjeriti učinkovitu implementaciju sustava upravljanja i preporučiti naknadnu certifikaciju u skladu s revizijskim standardima.

5 - Praćenje - Auditi

Naknadni audit, provodi se kada se otkriju veća ili veća odstupanja, čije korekcije traju duže vrijeme.

7 - Prijenos auditi

Općenito, prijenos certifikata od drugih certifikacijskih tvrtki je moguć, ali zahtijeva pregled od strane certifikacijskih tvrtki. Ovi zahtjevi za prijenos izvršavaju se i provode istim postupkom kao i revizija faze 1.

2 - Supanj 1 - Revizija

Provjerom na licu mjesta, certifikacijska tvrtka kontrolira sve dokumentacijske zahtjeve i usklađenost tijekom posjeta tvrtki te ih pažljivo ocjenjuje s naglaskom na: 

a) Upoznavanje s procesima, isključenjima, opsegom i izračune čovjek dana.
b) Utvrđivanje usklađenosti s dokumentima a prema standardu za koji se certificira
c) Priprema detaljnog plana provedbe za 2. stupanj revizije

4 - Nadzorni audit

Takozvani nadzorni auditi su godišnji auditi uzimajući u obzir datum izdavanja certifikata. Nadzorni audit provodi se jednom godišnje.
Ako certifikat ima vijek trajanja od 3 godine, moraju se provesti najmanje dvije nadzorne revizije.

Razdoblje i redoslijed nadzornih audita utvrđuje se i definira na kraju certifikacijskog audita. 

6 - Recertifikacijski auditi

Recertifikacija se provodi nakon tri godine na temelju valjanosti certifikata od 3 godine od strane certifikacijske kuće.

U tom slučaju tvrtka prima pismenu obavijest 3 mjeseca prije isteka valjanosti certifikata. Tvrtka je dužna pravodobno prije isteka valjanosti pisanim putem kontaktirati certifikacijsko tijelo. 

bottom of page