top of page

1. IAF

MEĐUNARODNI AKREDITACIJSKI FORUM

1. IAF

International Accreditation Forum, Inc. je svjetska udruga akreditacijskih tijela za ocjenu sukladnosti i drugih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i drugih sličnih programa ocjene sukladnosti.

bottom of page