top of page

2. IAS

IAS - INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICES

2. IAS

IAS je neprofitna korporacija koja pruža usluge akreditacije od 1975.

IAS održava status potpisnika u nizu globalnih multilateralnih sporazuma o priznavanju u okviru Azijsko-pacifičke akreditacijske suradnje (APAC), Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF MLA) i Međunarodne suradnje za akreditaciju laboratorija (ILAC). IAS je član ICC obitelji.

IAS akreditira širok raspon tvrtki i organizacija uključujući vladina tijela, komercijalna poduzeća i profesionalna udruženja. Programi akreditacije IAS-a temelje se na priznatim nacionalnim i međunarodnim standardima koji osiguravaju domaće i/ili globalno prihvaćanje akreditacija.IAS prima prihod od financiranja kroz pružanje usluga akreditacije i obnavljanje tih usluga, kao i ponudu obuke. Ti se prihodi dalje koriste za sudjelovanje i uključivanje u razvoj akreditacijskih programa temeljenih na industriji, domaćih i međunarodnih shema uključujući sudjelovanje u razvoju standarda.

bottom of page