top of page

4. ITC

INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION BODY

4. ITC

ITC je akreditiran od akreditacijskog tijela IAS prema ISO / IEC 17021: 2011 s akreditacijskim brojem MSCB-224. ITC je također akreditiran od IAB prema ISO / IEC 17024: 2012 s brojem IAB-022-CP za osoblje i ISO 17025: 2017 s brojem IAB-022-TL za usluge testiranja. Naše akreditacije priznaje EA u Europi, a međunarodno IAF MLA, stoga su ekvivalentne nacionalnim akreditacijama svih zemalja sudionica. Na primjer: Accredia, Dakks, ENAC, ANAB itd. (www.iaf.nu)

bottom of page